Photo by Maxwell Nelson on Unsplash

Python Programlama serisinin 3. yazısıyla öğrenmeye devam ediyor aynı zamanda bilgilerimizi paylaşarak daha da büyütüyoruz. Bu yazıda fonksiyonlar, değişkenler, karar kontrol yapıları ve döngüler hakkında özet bilgiler paylaşılıyor. Keyifli okumalar diliyorum.

FONKSİYONLAR

Fonksiyonların görevi, karmaşık işlemleri bir araya toplayarak, bu işlemleri tek adımda yapmamızı sağlamaktır. Fonksiyonlar çoğu zaman, yapmak istediğimiz işlemler için bir şablon vazifesi görür. Fonksiyonları kullanarak, bir veya birkaç adımdan oluşan işlemleri tek bir isim altında toplayabiliriz. Fonksiyonlar rutin olarak tekrar edilen görevleri veya prosedürleri tek bir ad/çatı altında toplayan araçlardır. Örneğin print() fonksiyonu ekrana çıktı vermemizi sağlayan işlevi yapmak için belirli komutlar bulundurur.

?print yazarak bu fonksiyonun dokümantasyonuna…


Photo by James Harrison on Unsplash

Merhaba. Bir önceki yazı ile çalışma ortamını ayarlamış ve sayı ve karakter dizilerine giriş yapmıştık. Bu yazı ile birlikte veri yapılarını öğrenmiş olacağız. O zaman hemen başlayalım. Keyifli okumalar dilerim :)

VERİ YAPILARI

Veri dizileri çok sayıda veriyi bir arada tutmak ve bunlarla istediğimiz işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır. Veri dizilerinin bir kısmı oluşturulduktan sonra değiştirilebilirken bazı veri dizileri ise bir defa oluşturulduktan sonra değiştirilemez. Her programlama dilinin kendine özgü veri yapıları vardır. Şimdi Python veri yapılarını berabaer inceleyelim.

Listeler

Liste sıralı nesnelerden oluşan dizindir.Listelerde yer alan veriler köşeli parantez [] içinde ve virgülle ayrılarak gösterilir.

  • Listeler sonradan değiştirilebilir.
  • Kapsayıcıdır yani farklı tipte verileri…

Merhabalar. Bu yazı ile birlikte Python programlama öğrenmeye başlamış bulunuyoruz. Okumaya başlamadan önce Anaconda’yı bilgisayarınıza kurmanızı öneririm. Anaconda kurulumu ile Python kodlarını deneyebileceğiniz Spyder IDE kurulmuş olacak. Windows için Anaconda kurulumunu bu video ile öğrenebilirsiniz. Keyifli okumalar dilerim.

PYTHON NEDİR ?

Python programlama dili veri bilimi, makine öğrenimi, sistem otomasyonu, web ve API geliştirme ve daha fazlası için bir temel yapıdır. Diğer karmaşık program dillerini öğrenmek çok zaman alır ve kullanım alanları büyük olmasından dolayı kullanımını öğrenmek çok zordur. Ancak Python sözdizimi hem okunabilir hem de ileriye dönüktür. Etkileşimli, yorumlayıcı ve high level programlama dilidir. OOP ve FP özellikleriyle kullanılabilmektedir. Öğrenim, kararlı…


Merhaba. Beraber Veri Bilimi ve Yapay Zeka Öğreniyoruz serisinin ikinci yazısı ile bilgilerimi paylaşmaya devam ediyorum.

Photo by bantersnaps on Unsplash

Bu yazı ile öğreneceklerimiz :

Temel Kavramlar

Merkezi Eğilim Ölçüleri

Dağılım Ölçüleri

İstatistiksel Düşünce Modelleri

Veri Okuryazarlığı Nedir ?

Veri okuryazarlığı, veri yorumlama ve veri görselleştirme birbirlerinin olmazsa olmaz parçalarıdır. MIT tanımına göre veri okuryazarlığı, verileri okuma, çalışma, analiz etme ve tartışma yeteneğini içerir.

Dijital okuryazarlık nasıl günlük hayatımızı etkiler hale geldiyse veri okuryazarlığıda hem günlük hayatımızda hem de iş hayatımızda kıdemden ve çalıştığımız pozisyondan bağımsız önemli hale gelmiştir. …


Photo by ev on Unsplash

Merhaba. İlk yazıma hoş geldiniz. Ben Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğinden mezun olmuş ve kendini Veri Bilimi ve Yapay Zeka alanında geliştirmeye çalışan birisiyim. Bilginin paylaştıkça çoğaldığına inanıyor ve aksi taktirde yerimizde sayacağımızı düşünüyorum. Kendim öğrenirken aynı zamanda öğrendiklerimi sizinle paylaşmak ve bunu bir seri haline getirmek istiyorum. İnanmak başarmanın yarısıdır sözüyle veri bilimine ve yapay zekaya merak duyanlar olarak beraber güzel şeyler başaracağımıza inanıyorum. O halde başlayalım.

İrem Yılmaz

Elektronik ve Haberleşme Mühendisi

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store